Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Machines
Meststoffen
General
Precisiebemester

De uitgangspunten van Landbouwcommunicatie b.v.

Landbouwcommunicatie b.v. uit Wageningen heeft twee uitgangspunten gekozen bij de ontwikkeling van de rijenbemesters. Ten eerste dienen deze betaalbaar te zijn en ten tweede dienen deze geschikt te zijn voor alle soorten vloeibare meststoffen in hoge en lage doseringen. Zo is een slangenpomp ontstaan in onze eigen werkplaats, die groter is dan de gebruikelijke laboratoriumpompen. De pomp is ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden onderhouden. Het principe van de slangenpomp maakt de dosering nauwkeurig en houdt de pomp betaalbaar. De toediening van de meststoffen kan gebeuren in combinatie met een andere werkgang zoals poten, planten, zaaien, aanaarden en schoffelen van gewassen. Soms komt de meststof in de wortelzone via een kouter maar sproeien voor het aanaarden heeft hetzelfde effect. De slangenpomp is zeer geschikt om ook licht verontreinigde producten zoals spuiwater en de dunne fractie van drijfmest te verpompen.

Voor meer informatie klikt u hier.

Precisiebemesting tijdens het aanaarden

 Sproeiboom boven de aardappelrug

 Slangenpomp op de precisiebemester