Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Machines
Meststoffen
General
N-XT

Dankzij haar kennis van bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid en met behulp van haar hoogwaardige vloeibare meststoffen is N-xt Fertilizers in staat om samen met telers de bodemvruchtbaarheid en –gezondheid op peil te brengen. Dat resulteert in een beter teeltresultaat en een gezondere voedselproductie. N-xt Fertilizers wil via haar kennis van bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid en via haar unieke pakket vloeibare meststoffen samen met telers en adviseurs een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van gezond voedsel voor iedereen. Hierin is strategische samenwerking en kennisdeling met andere marktpartijen van belang. Zo kunnen zij sectorbreed een bredere kijk op het belang van een goede bodemvruchtbaarheid realiseren

Voor meer informatie klikt u hier: