Precisielandbouw
Home pageNieuwsInformatieBemestingICT-apparatuur en softwareBodemvruchtbaarheidskaartenGewasbeschermingOnderzoek en onderwijsLinks
Subisidie op rijenbemester 2011
General
Nieuws

Subsidie (35%!) op rijenbemester die plaatspecifiek kunnen bemesten: regeling weer geopend per 1 juli 2011! Meer info op de nieuwspagina.

 

Subisidie op rijenbemester 2011 Het ministerie van EL&I heeft aangekondigd ook in 2011 weer subsidie te verstrekken op de aanschaf van rijen-bemesters die plaatsspecifiek meststoffen kunnen doseren in open teelten. De regeling staat open vanaf 1 juli 2011 t/m 29 juli 2011, er geldt op=op. Details van de regeling zijn op dit moment nog niet bekend gemaakt, maar zijn binnenkor...